Матеріали сайту БІНПО «Методична скарбничка».

Дякуємо колегам за корисні матеріали! Окрема допяка завідувачці відділу сучасних технологій виробництва БІНПО Горловій Ганні Григорівні

1. Кращі освітні практики педагогічних працівників закладів професійної (ПТ) освіти

2. Мультимедійні інформаційні ресурси новітніх виробничих технологій (за професіями)

 

Методичні матеріали курсів підвищення кваліфікації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 2016 рік:

1. Методика розробки та застосування робочих зошитів у процесі професійно-теоретичної підготовки

2. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.1.)

3. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.2.)

4. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.3.)

5. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.4.)

6. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.5.)

7. Дидактичне проектування професійно-теоретичної підготовки фахівців

8. Економіко-правові питання діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

9. Загальні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності

10. ІКТ

11. Інтелектуальна власність

12. Інтерактивні методи

13. Комплексне методичне забезпечення

14. Контроль навчальних досягнень

15. Метод проєктів у структурно-логічних схемах

16. Методика професійно-теоретичної підготовки фахівців

17. Моя інтелектуальна власність

18. Національна система виховання (Ч.1).

19. Національна система виховання (Ч.2).

20. Національна система виховання (Ч.3).

21. Національна система виховання (Ч.4).

22. Національна рамка кваліфікацій

23. Порівняльна характеристика традиційного та іноваційного уроку в ПТНЗ

24. Систематика по Блуму (Таксономія)​

25. Складові компетентності ІПП

26. Способи представлення навчальної інформації

27. Сутність технологічного підходу в освіті

28. Сучасний урок

close