Проблемна тема МК:

“Сучасні інформаційно-комунікативні технології в навчальному процесі  природничо-математичних дисциплін”

Шляхи розв`язання проблеми:

 • Від наявності якісного комплексного методичного забезпечення уроків залежить успіх навчання та виховання учнів, рівень організації праці викладачів, режим роботи учнів,можливість засвоїти максимум інформації за короткий час.

     В цьому за рівнем стандарту викладачі підготували:

 • Інструкції до виконання лабораторно-практичних робіт;
 • Завдання для контрольних робіт;
 • Тестові завдання;
 • Придбали електронні навчально-методичні посібники

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО

 • У – унікальність
 • С – самоосвіта 
 • П – пошук 
 • І  – ініціатива
 • Х – характерність
  • Діяльності

 


 


Сальнікова Лариса Дмитрівна

Голова методичної комісії

Проблемна тема:

”Розвиток творчої активності учнів на уроках математики шляхом використання ІКТ”
 • Освіта: Миколаївський ДПІ ім. Белінського – вчитель математики, спеціаліст;

 • Посада: викладач математики

 • Курси з математики -січень 2011р.

 • Атестація: 2009 рік “спеціаліст першої категорії;

 •  Педагогічний стаж: 20 років;

 • Стаж в СПЛ -  10 років;

 • Прийняла участь в обласному конкурсі на кращий проект з математики
 

Коверзнєва Ольга Іванівна

Проблемна тема:

”Реалізація компетентістного підходу на уроках хімії”

 •    Освіта: Ніжинський ДПІ, вчитель біології і хімії, спеціаліст;

 •    Посада: викладач хімії. Директор Снігурівського професійного ліцею;

 •    Курси з хімії - грудень 2008 р.

 •   Атестація: 2009 рік “спеціаліст вищої категорії”, та педагогічне звання ”викладач-методист”;

 •   Педагогічний стаж: 33 роки;

 •   Стаж в СПЛ - 24 роки;

   Н а г о р о д и

 • Коверзнєва О.І. має нагрудний знак “Відмінник освіти України”, та почесні грамоти за багаторічну сумлінну працю.

 

Волкова Світлана Олександрівна

Проблемна тема:

”Підвищення ефективності навчального процесу шляхом впровадження ІКТ на уроках фізики”

 • Освіта: Миколаївський ДПІ ім. Белінського – вчитель фізики та інформатики, спеціаліст;

 • Посада: викладач фізики, астрономії, інформатики;

 • Курси: квітень 2010 з фізики;

 • Атестація: 2010 рік “спеціаліст першої категорії;

 • Педагогічний стаж: 18 років;

 • Стаж в СПЛ: 7 років;

Проводить роботу з обдарованими дітьми

Проводе науково-дослідницьку роботу з учнями :

 • Волков Максим 135гр.”Тракторист-машиніст с/г виробництва” на тему ”Енергопостачання від біомаси”;

 • Андрійчук Софія 104гр.”ОКН; Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних” на тему ”Реактивний рух у тваринному та рослинному світі”;

 • Скворцова Катерина, гр.306 ”Кухар. Кондитер” на тему: ”Чорнобиль – мертве місто” 

Кичигіна Анна Володимирівна

Проблемна тема:

”Використання ІКТ на уроках біології та географії”

 • Освіта: Херсонський ДПІ ім. Н.К. Крупської – вчитель біології та географії, спеціаліст;

 • Посада: викладач біології, географії;

 • Курси: з географії - березень 2011; з біології – травень 2011;

 • Атестація: 2011 рік “спеціаліст другої категорії”;

 • Педагогічний стаж: 9 років;

 • Стаж в СПЛ: 3 роки

 

Бондар Роман Ігорович

Проблемна тема:

”Впровадження нового програмного забезпечення на уроках інформатики”
 • Освіта: Херсонський державний університет  – інженер - педагог;

 • Посада: викладач інформатики та спецдисциплін в групах ОКН, технології;

 • Курси: з інформатики - березень 2011; з технології – травень 2012;

 • Атестація: 2009 рік “спеціаліст другої категорії”;

 • Педагогічний стаж: 8 років;

 • Стаж в СПЛ: 8 років;

Н а г о р о д и:

Працюючи викладачем фізики

 • Зайняв II місце в області в конкурсі з астрономії з проектом “Зоряне небо”

 • Приймав  участь в обласному конкурсі  з фізики  з  проектом “Фізика навколо нас”.

 

Робота членів МК

Викладачі з метою обміну досвідом і підвищенням кваліфікації:

 • Проводять відкриті уроки,
 • позакласні та виховні заходи
 • Постійно здійснюють взаємовідвідування  уроків; ознайомлюються з новинками методичної літератури;
 • Беруть участь в училищних педагогічних читаннях, нарадах, конференціях та семінарах обласного рівня;
 • На засіданнях ЦМК презентують творчі звіти,беруть участь у роботах круглих столів, проблемних семінарів, семінарів - практикумів.

 

Використовуємо інноваційні технології

Під час відкритих нестандартних уроків-презентацій:

  - з інформатики ” Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків в середовищі табличного процесора. Друкування діаграм” ( Бондар Р.І. )

  -з математики “Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур”(Сальнікова Л.Д).

 -з географії “Країни західної Європи – Велика Британія”; - “Японія”  (Кичигіна А.В.)

- з фізики, під час захисту дослідницько - пошукових робіт “Маленькі відкриття ХХI століття”( Волкова С.О)

 

Ділимося досвідом роботи

До педагогічних читань підготували виступи:

 • “Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках фізики”(Волкова С.О.)
 • “Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках фізики” (Волкова С.О.)
 • ”Професійна спрямованість на уроках математики” (Сальнікова Л.Д)
 • “Інтерактивні технології навчання на уроках математики” (Сальнікова Л.Д.)
 • “Розвиток творчих здібностей на уроках математики” (Сальнікова Л.Д.)
 • “Розвиток  компетентності учнів на уроках математики” (Сальнікова Л.Д.)
 • “Застосування елементів математики у різних галузях економіки” (Сальнікова Л.Д.)
 • “Професійна спрямованість у викладанні хімії” (Коверзнєва О.І.)
 • “Розвиток мислення учнів на уроках хімії” (Коверзнєва О.І.)
 • “Реалізація компетентного підходу на уроках хімії” (КоверзнєваО.І.)
 • “Річка Інгулець. Сучасний екологічний стан” (Кичигіна А.В.)

 

 Робота з обдарованими дітьми проводиться шляхом створення умов для вільного гармонійного розвитку особистості,залучення її до систематичної пошукової, науково-дослідницької роботи, виховання ініціативної та самостійної особистості.

 

Використовуються групові та індивідуальні форми роботи,а саме:

 • індивідуальне навчання;
 • участь у тематичних масових заходах (вечорах, конкурсах)
 • самоосвіта;
 • участь у олімпіадах,конкурсах,вікторинах, науково-пошуковій роботі;
 • тематичні зустрічі з цікавими особистостями, видатними людьми;
 • взаємодопомога (робота у невеликих групах, парах);
Робота із невстигаючими учнями
 • Викладачі також проводять роботу з невстигаючими учнями, організовуючи
 •  додаткові заняття
 • консультації,
 • залучають до участі у групових проектах (група 2-3 чол.),
 • створюють ситуацію пошуку, новизни, розв`язування проблеми і обов`язково успіху, що спонукає учнів до самоосвіти.
 • Під керівництвом викладача учні можуть створювати  проекти,які потребують невеликих доопрацювань, виступити з ними на уроках.
Приймаємо участь в обласних секціях
 • “Реалізація компетентного підходу на уроках хімії” - викладач: Коверзнєва О.І.
 • “Педагогічний контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах особистого орієнтованого навчання. Підготовка учнів до ЗНО та ДПА" - викладач Сальнікова Л.Д.
Позакласна робота

З метою розширення і поглиблення знань, одержаних на уроках, зміцнення набутих навичок та вмінь, розвитку здібностей учнів,задоволення їх різнобічних інтересів, формування самостійності, організації практичної суспільно корисної діяльності, дозвілля, збільшення часу цілеспрямованого педагогічного впливу на учнівську молодь, забезпечення розвитку творчої особистості, впроваджуючи інноваційні технології, викладачі здійснюють освітні й виховні завдання у позакласній роботі:

 • участь у конкурсах, проектах, вікторинах, олімпіадах різних рівнів;
 • проведення виховних годин;
 • гурткова робота –предметні тижні,Дні;
 • організація та проведення роботи з обдарованими дітьми та невстигаючими.

Проводимо виховні години

Виховує все: люди, речі, явища,

але насамперед і найбільше – люди.

З них на першому місці – 

батьки і педагоги.

                       А.С.Макаренко

Проводимо відкриті заходи:

 • “Екологія природи чи душі? Пам’яті Чорнобиля.” (Волкова С.О., Кичигіна А.В., Сальнікова Л.Д.)
 • “Скаржинський В.П.  -  відомий лісовик України” (Кичигіна А.В.)
 • “Жива математика” (Сальнікова Л.Д.)
 • “Видатні українські математики” (Сальнікова Л.Д.)
 • “Маленькі відкриття ХХI століття” (Волкова С.О.)

 

Підвищуємо рівень якості  уроків

Якщо навчання дається учневі важко, то в цьому перед усім винні методи,якими їх навчають.

                                                                 А.Я.Каменський

 • Одним з найпотужніших засобів забезпечення якості та доступності освіти є ІКТ. Саме їх запровадження на всіх рівнях дозволяє при достатньо низькому рівні витрат навчального часу значно підвищити рівень доступності якісної освіти.
 • ПК є засобом проблемного навчання. Тож для посилення ефективності уроків використовуємо ППЗ та віртуальні лабораторії на уроках фізики, хімії та біології.

 

ВІДКРИТІ УРОКИ (2009-2012)
 • « Молекулярний  рівень організації життя. Неорганічні речовини:вода і мінеральні солі” (Кичигіна А.В.)
 • “Раси,нації,народності” (Кичигіна А.В.)
 • Урок презентація “Японія” (Кичигіна А.В.)
 • Країни західної Європи – Велика Британія” (Кичигіна А.В.)
 • “Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків в середовищі табличного процесора. Друкування діаграм” (Бондар  Р.І.)
 • “Розв’язування задач з теми “Електростатичне поле” (Волкова С.О.)
 • “Рівняння фотоефекту. Розвязування задач.” (Волкова С.О.)
 • “Інтерактивний урок з фізики та інформатики: Реактивний рух” (Волкова С.О.)
 • “Нанотехнології сьогодні і завтра” (Волкова С.О.)
 • “Ізометрія. Ізометрія  насичених вуглеводів. Міжнародна хімічна номенклатура” (Коверзнєва О.І.)
 • “Нітроген І фосфор – елементи життя” (Коверзнєва О.І.)
 • Математичний турнір “Розв’язування тригонометричних рівнянь” (Сальнікова Л.Д.)
 • Урок-аукціон “Розв’язування задач з теми “Тіла обертання” (Сальнікова Л.Д.)
 • Бінарний урок (математики та інформатика) “Вивчення властивостей елементарних функцій  з використанням  комп’ютерних технологій” (Сальнікова Л.Д.)
 • Урок-семінар “Застосування похідної” (Сальнікова Л.Д.)
 • Урок -  ділова гра “Інтеграл та його застосування” (Сальнікова Л.Д.)
 • Нестандартний підсумковий урок-презентація “Розв’язування задач до теми “Об’єми тіл обертання” (Сальнікова Л.Д.)
 • Урок-презентація “Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур”
Удосконалюємо педагогічну майстерність і творчість

Всі викладачі МК закінчили курси підвищення кваліфікації при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Виконали кваліфікаційні роботи:

 • “Мотивація навчання та проблемний підхід до викладання математики ”. Створила методичну розробку уроку з використанням методу проектів з теми “ Застосування похідної” Викладач - Сальнікова Л.Д.
 • “ Реалізація компетентного підходу на уроках хімії” з методичною розробкою ряду уроків. Викладач - Коверзнєва О.І.
 • “Технологічний підхід до вивчення  інформатики.” Розробив урок-презентацію “Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків в середовищі табличного процесора. Друкування діаграм” Викладач - Бондар Р.І.
 • Біологія. ”Формування екологічної культури учнів в умовах нового змісту освіти”
 • Географія  ”Створення оптимальних умов розвитку особистості шляхом пробудження актуалізованого інтересу учнів на уроках природничого циклу ” Викладач Кичигіна  А.В.
close