Положення про методичне об’єднання класних керівників

Методичне об’єднання класних керівників – це структурний  підрозділ внутрішньоліцейної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Проблема, над якою працює методичне об'єднання класних керівників ліцею:
Формування особистості, її духовно – ціннісних орієнтацій, культурно – пізнавальних інтересів, естетичного смаку на основі впровадження інтерактивних методів навчання і застосуванні інноваційних технологій.

 

 Мета:  Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.
 Кредо:   Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини. 

 Формули успіху:

 

  •  Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь
  •  Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати
  • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить
  • Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую
  • Хто не дивиться вперед – залишається позаду
  • Кожна дитина – таланту перлина
  • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите
  • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому
  • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя

 

         Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

*              список членів методичного об'єднання;

*              річний план роботи методичного об'єднання;

*              протоколи засідань методичного об'єднання;

*              аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).

 Основні завдання методичного об’єднання класних керівників

 Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня  підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.

 Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.

 Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

 Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів груп.

 Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

 Сприяння створення й розвитку системи виховної роботи в групах.

 Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності в групах.

 Координує виховну діяльність та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

 Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.

 Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

 Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду класних керівників.

 Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації ліцею пропозиції щодо заохочення класних керівників.

Функіональні обов’язки керівника методичного об’єднання класних керівників

Керівник методичного об’єднання класних керівників:

1. Відповідає за:

а) планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності МО

б) поповнення кейсу класного керівника;

в) своєчасне впорядкування документації МО та проведених заходів;

2. Разом з адміністрацією навчального закладу контролює:

а) виконання класними керівниками їхніх функціональних обов’язків;

б) підвищення науково-методичного рівня виховної роботи.

3. Організовує:

а) взаємодію класних керівників між собою та з іншими

структурними підрозділами ліцею;

б) відкриті заходи, семінари, конференції, педагогічні читання

тощо.

в) вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

г) консультації з питань виховної роботи.

4. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів в групах.

5. Сприяє створенню та розвитку системи виховної роботи класних колективів.

6. Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

Склад МО класних керівників

1.Хом`якова В. В. – вища категорія; стаж роботи 19 років; класний керівник 203 групи «Кухар»

2. Кривобородова А. М. – вища категорія; стаж роботи 12 років; класний керівник 205 групи «ОКН»

3. Оліхова Л. В. – вища категорія; старший викладач; стаж роботи 26 років; класний керівник 236 групи «Тракторист машиніст с/г виробництва.

4. Скрябіна Н. М. – спеціаліст І категорії; стаж роботи 12 років; класний керівник 227 групи «Маляр; Штукатур»

5. Волкова С. О. – спеціаліст І категорії; стаж роботи 18 років; класний керівник 302 групи «Кухар»

6. Кічігіна А. В. – спеціаліст ІІ категорії; стаж роботи 10 років; класний керівник 304 групи «ОКН»

7. Павленко Т. В.  – спеціаліст І категорії; старший викладач; стаж роботи 18 років; класний керівник 235 групи «Тракторист машиніст с/г виробництва»

8. Руденко М. М. – спеціаліст ІІ категорії; стаж роботи  5  років; класний керівник 326 групи «Маляр» Штукатур».

9. Піхоцька С. В. – спеціаліст І категорії; стаж роботи 9 років; класний керівник 104 групи «Кухар»

10. Павленко О. В. – вища категорія; старший викладач; стаж роботи 21 рік; класний керівник 137 групи «Тракторист машиніст с/г виробництва».

11. Сальнікова Л. Д. – спеціаліст І категорії; стаж роботи 21 рік; класний керівник 128 групи «Маляр; Штукатур»

12. Бондар Р. І. – спеціаліст І категорії; стаж роботи 10 років; класний керівник 106 групи «ОКН»

13. Латій А. В. – 9 тарифний розряд; стаж роботи 7 років; майстер в/н 6 групи «Тракторист  машиніст с/г виробництва»

14. Довгань Н. І. – 12 тарифний розряд; стаж роботи 30 років; майстер в/н 10 групи «Обліковців»

15. Шаронова Н. В. – 10 тарифний розряд; стаж роботи 18 років; майстер в/н 9 групи «Кондитер»

16. Швець Д. В. – вихователь в гуртожитку, ІІ категорія

 

close