Положення про методичне об’єднання класних керівників

Методичне об’єднання класних керівників – це структурний  підрозділ внутрішньоліцейної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Проблема, над якою працює методичне об'єднання класних керівників ліцею:
Формування особистості, її духовно – ціннісних орієнтацій, культурно – пізнавальних інтересів, естетичного смаку на основі впровадження інтерактивних методів навчання і застосуванні інноваційних технологій.

 

 Мета:  Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.
 Кредо:   Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини. 

 Формули успіху:

 

  •  Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь
  •  Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати
  • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить
  • Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую
  • Хто не дивиться вперед – залишається позаду
  • Кожна дитина – таланту перлина
  • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите
  • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому
  • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя

 

         Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

*              список членів методичного об'єднання;

*              річний план роботи методичного об'єднання;

*              протоколи засідань методичного об'єднання;

*              аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).

 Основні завдання методичного об’єднання класних керівників

 Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня  підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.

 Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.

 Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

 Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів груп.

 Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

 Сприяння створення й розвитку системи виховної роботи в групах.

 Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності в групах.

 Координує виховну діяльність та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

 Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.

 Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

 Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду класних керівників.

 Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації ліцею пропозиції щодо заохочення класних керівників.

Функіональні обов’язки керівника методичного об’єднання класних керівників

Керівник методичного об’єднання класних керівників:

1. Відповідає за:

а) планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності МО

б) поповнення кейсу класного керівника;

в) своєчасне впорядкування документації МО та проведених заходів;

2. Разом з адміністрацією навчального закладу контролює:

а) виконання класними керівниками їхніх функціональних обов’язків;

б) підвищення науково-методичного рівня виховної роботи.

3. Організовує:

а) взаємодію класних керівників між собою та з іншими

структурними підрозділами ліцею;

б) відкриті заходи, семінари, конференції, педагогічні читання

тощо.

в) вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

г) консультації з питань виховної роботи.

4. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів в групах.

5. Сприяє створенню та розвитку системи виховної роботи класних колективів.

6. Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

Склад МО класних керівників

СПИСОК ЧЛЕНІВ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

№ п/п

П І Б

класного керівника

Група

Стаж

Категорія

1.

Оліхова Лариса Вікторівна

239

29

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»

2.

Хомякова Вікторія Вікторівна

206

22

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»

3.

Скрябіна Наталія Миколаївна

230

16

Спеціаліст вищої категорії

4.

Троян Наталія Володимирівна

329

12

Спеціаліст ІІ категорії

5.

Руденко Микола Миколайович

109

8

Спеціаліст І категорії

6.

Волкова Світлана Олександрівна

305

21

Спеціаліст І категорії

7.

Павленко Тетяна Вікторівна

338

21

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»

8.

Кичигіна Анна Володимирівна

307

12

Спеціаліст І категорії

9.

Сальнікова Лариса Дмитрівна

131

23

Спеціаліст І категорії

10.

Піхоцька Світлана Віталіївна

107

12

Спеціаліст вищої  категорії

11.

Кривобородова Алла Миколаївна

208

15

Спеціаліст вищої  категорії

12.

Павленко Олег Валерійович

140

24

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»

13.

Філоненко Владислав Олегович

9

-

-

14.

Антонов Денис Олександрович

12

6

9 тарифний розряд

15.

Кондратенко Алла Вікторівна

13

-

9 тарифний розряд

16.

Шаронова Наталія Вікторівна

11

22

10 тарифний розряд

17.

Швець Дмитро Володимирович

 

 

 

вихователь

 

6

 

close