​​​Нормативні документи:

 1. Закон України “Про освіту”
 2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» 
 3. Розпорядження КМУ від 27.08.2010 р. №1723-р "Про схвалення Концепції 
  Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки" 
 4. Положення про організацію навчально-виробничого процесу, затверджене 
  наказом МОН від 30.05.2006 р. № 419
 5. Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам,
   які здобувають професійно-технічну освіту, затверджене наказом МОН від 31.12.1998 р. №201/469
 6. Порядок надання робочих місць проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого
   навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.1999 р. №992
 7. Державні стандарти професійно-технічної освіти

 

Методичні рекомендації майстрам в/н:

 1. Основні навчально-методичні документи майстра в/н
 2. На допомогу майстру виробничого навчання.
 3. Основи дидактики професійно-практичної підготовки
 4. Написання та оформлення методичних розробок.
 5. Методика організації та проведення стажування майстрів в/н на підприємствах, установах, організаціях.
 6. Організація та проведення проміжного та вихідного контролю з професійної підготовки в ПТНЗ
 7. Види письмового інструктування
 8. План розвитку майстерні/лабораторії
 9. План виробничого навчання в навчальних майстернях/лабораторіях (зразок)
 10. Помісячний план виробничого навчання групи (зразок)
 11. План роботи майстра в/н на день (під час проходження учнями виробничої практики).
 12. Перелік навчально-виробничих робіт


Методичні матеріали курсів підвищення кваліфікації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 2016 рік:

1. Методика розробки та застосування робочих зошитів у процесі професійно-теоретичної підготовки

2. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.1.)

3. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.2.)

4. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.3.)

5. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.4.)

6. Дидактичні концепції. Класифікація сучасних дидактичних технологій. (Ч.5.)

7. Дидактичне проектування професійно-теоретичної підготовки фахівців

8. Економіко-правові питання діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

9. Загальні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності

10. ІКТ

11. Інтелектуальна власність

12. Інтерактивні методи

13. Комплексне методичне забезпечення

14. Контроль навчальних досягнень

15. Метод проєктів у структурно-логічних схемах

16. Методика професійно-теоретичної підготовки фахівців

17. Моя інтелектуальна власність

18. Національна система виховання (Ч.1).

19. Національна система виховання (Ч.2).

20. Національна система виховання (Ч.3).

21. Національна система виховання (Ч.4).

22. Національна рамка кваліфікацій

23. Порівняльна характеристика традиційного та іноваційного уроку в ПТНЗ

24. Систематика по Блуму (Таксономія)​

25. Складові компетентності ІПП

26. Способи представлення навчальної інформації

27. Сутність технологічного підходу в освіті

28. Сучасний урок

 

 

close