Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

                                                                             "Хто в ділах своїх не вміє бути хорошим бухгалтером, той буде бродить, як сліпий, в сутінках навмання і не минути йому великих збитків». 

Лука Пачолі

 

Сучасне підприємство, яке  хоче  працювати і добре заробляти, приділяє  велику  увагу  ролі  бухгалтерії.  Адже  бухгалтерський  облік  є  важливим  елементом  економічної  системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. На будь-якому підприємстві облік та звітність займають центральну позицію, оскільки  цифри свідчать про успішну чи безуспішну діяльність підприємства.  Знати бухгалтерський облік необхідно не лише бухгалтерам, але і менеджерам всіх  рівнів.

З ІСТОРІЇ ПРОФЕСІЇ

Професія бухгалтера - одна з найдавніших і одна з найпоширеніших. Перші витоки її йдуть в глиб тисячоліть. 6000 років тому, в той момент, коли люди стали цілеспрямовано реєструвати факти господарського життя;  500 років тому, коли вийшла книга Луки Пачолі, і почалося осмислення обліку, і, нарешті 100 років тому, коли з'явилися перші теоретичні конструкції в області бухгалтерського обліку.

У первісному суспільстві, де господарство було не складніше нашого домашнього, все, що можна було записати, запам'ятовували і без запису, а результати праці були незначні і тому очевидні. Спочатку цифр не було. Рахунок замінювали карби, які робили на сучках дерев, на кістках тварин, на стінах печер і навіть на поверхнях скель. Особливо цікавим носієм даних були мотузки, на яких зав'язували вузлики.

Надалі носіями інформації стали папірус, глиняні обпалені таблиці - "цеглини", пергамент, віск, дерево, папір. У Греції і Римі використовували воскові таблички, мідні дошки, шкіри, полотно, пергамент, папірус, керамічну плитку і гончарні черепки, в Перу - мотузки. Стародавній Єгипет може бути вже названий з певною мірою якщо не батьківщиною бухгалтерії, то принаймні батьківщиною інвентаризації, поточного матеріального обліку та контролю. Облік стародавніми греками вівся переважно на дощечках, вибілених гіпсом. Іноді застосовувався папірус, але він був дуже дорогий. Для чорнових записів користувалися глиняними черепками. Греція стала батьківщиною першого рахункового приладу - абака - рахункового інструмента у вигляді дощечки або стилі, що нагадує сучасні рахунки. Дошка поділялася на смуги або стовпці, по яким пересувалися або перекладалися лічильні марки, що позначали певні грошові одиниці, а також одиниці міри та ваги.

Саме в Греції вперше з'являються гроші у вигляді монети. Історія бухгалтерського обліку таємнича, адже ніхто не може точно визначити час її зародження.

ХАРАКТЕР РОБОТИ

На початку 90-х років, у період становлення нових ринкових відносин професія бухгалтера, як ніколи раніше, стала однією з найпопулярніших в світі. Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма, компанія, будь-то дитячий садок або машинобудівний завод-гігант. Ця спеціальність входить до числа найбільш затребуваних. За кмітливого, в'їдливого і досвідченого бухгалтера керівник будь-якої фірми готовий віддати, що називається, півцарства. Бухгалтер виконує роботу з різних видів бухгалтерського обліку (облік основних засобів, матеріальних цінностей, витрат на виробництво; розрахунки з постачальниками та замовниками, нарахування заробітної плати, податків та ін.) Приймає і контролює первинну документацію за відповідними видами обліку і готує її до рахункової обробки. Бухгалтери працюють на підприємствах, в організаціях і установах різних форм власності: державної, акціонерної, кооперативної, приватної, виконуючи роботу з різних видів бухгалтерського обліку. Бухгалтери ведуть облік основних засобів, матеріальних цінностей, витрат на виробництво. Для здійснення фінансової діяльності підприємства вони проводять розрахунки з постачальниками та замовниками, нарахування заробітної плати, податків.

Бухгалтер - професія, яка потрібна завжди. Поки існує держава, а з ним податкова система і фінансова звітність, залишиться попит на професію бухгалтера. Протягом останніх 5-7 років попит на бухгалтерських працівників достатньо стійкий. Змінюється його характер, обсяг, вимоги до фахівців, але попит залишається, що закономірно.

Що вимагає сьогодні роботодавець від бухгалтера? Досвід в конкретній сфері діяльності, добре володіння однією з бухгалтерських програм, знання податкового законодавства, вміння мінімізувати базу оподаткування. Бухгалтер працює зазвичай у складі бухгалтерії підприємства, де розділені функції обліку і виконує якусь одну з них, наприклад, готує платіжні відомості на видачу заробітної плати, розраховуючи податок з доходів з кожного працівника, відрахування з зарплати за всіма видами страхування і в різні фонди. Проте бухгалтер повинен вільно орієнтуватися у всіх видах бухгалтерського обліку, з тим, щоб мати можливість підмінити при необхідності інших працівників бухгалтерії.


Домінуючі види діяльності професії бухгалтер: 

 • облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, облік реалізації продукції, результатів фінансово-господарської діяльності (визначення розміру прибутку), розрахунок з постачальниками та замовниками, за надані послуги тощо;
 • здійснення приймання та контролю первинної документації по відповідним ділянках бухгалтерського обліку (перевірка законності їх складання, повноти записів, правильності зазначених вимірників, справжності підписів) та підготовка їх до рахункової обробки;
 • угруповання отриманих документів за певними ознаками;
 • проведення економічного аналізу господарської діяльності та надання інформації про діяльність окремих підрозділів і підприємства в цілому;
 • виявлення резервів підприємства і джерел втрат на базі звітів;
 • ліквідація втрат і невиробничих витрат;
 • нарахування та перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників і службовців, податків та інших виплат і платежів, а також відрахування коштів у фонди економічного стимулювання та ін;
 • здійснення функції попереднього контролю (з'ясування доцільності і необхідності здійснення операцій з видачі та прийому грошей, товарно-матеріальних та інших цінностей);
 • складання щомісячних, щоквартальних, річних звітів за результатами роботи та оформлення їх у балансову таблицю;
 • участь у інвентаризаціях (зіставлення готівкових матеріалів, грошових коштів, розрахунків і платіжних зобов'язань з даними бухгалтерських документів);
 • забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів;
 • використання в роботі сучасної комп'ютерної техніки.
УМОВИ РОБОТИ

Місце роботи у бухгалтерів постійне, мікроклімат побутового типу. Бухгалтери  працюють у своїх офісах або в офісах клієнтів. Частину роботи вони  можуть виконувати вдома. Більшість бухгалтерів працює стандартні 40 годин на тиждень, але багато хто з них працює більше, особливо ті, які практикують приватно і мають багато клієнтів. Праця належить до розумової. Мають великі психічні напруження, пов'язані з відповідальністю.


 

РИНОК ПРАЦІ
 • сфера банківської діяльності;
 • фінансові організації (податкові інспекції, пенсійні фонди, страхові агентства);
 • будь-які державні установи, що відносяться до сфери економіки і фінансів (сфера промисловості, сільського господарства, медицини та охорони здоров'я, сфера торгівлі, сфера транспорту і т. д.);
 • недержавні підприємства малого і великого бізнесу.
ПЕРСПЕКТИВИ

Справжнім і успішним бухгалтером треба просто народитися, оскільки ця професія вимагає максимум скрупульозності, відповідальності, уважності і посидючості. Важливий ще й інтерес до цієї рутинної роботи, яку має на увазі професія. Всі перераховані якості так просто людині не даються.

Просунуті керівники ретельно ставляться до підбору кадрів і особливо дбайливо до бухгалтера - другої особи в фірмі. Крім того, вони шукають не просто спеціаліста, а вірного помічника. Причому процес пошуку такої людини може займати місяці. Адже бухгалтерів хоч і багато, але ідеально підійде, можливо, тільки один.

Сама по собі кар'єра бухгалтера - це повільне і скрупульозне сходження вгору. Зробити собі ім'я і швидко піднятися достатньо складно. Кар'єра бухгалтера заздалегідь визначена, знову ж таки - було б бажання. Дійти до високооплачуваної керівної посади може практично кожен бухгалтер-початківець. У більшості випадків сама компанія надає таку можливість, адже з її розвитком зростає і сам бухгалтер, освоюючи нові напрямки і ділянки. Вік бухгалтера виявляється важливий у даної професії - з роками людина стає професіоналом у своїй галузі, володіє багатьма навичками і здібностями.

Можуть бути призначені начальником відділу, комерційним директором, керівником відділу маркетингу, займатися викладацькою діяльністю.

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ
 • Економіст, банківський службовець;
 • плановик, менеджер;
 • нотаріус; торговий агент;
 • секретар; архіваріус;
 • касир; страховий агент;
 • експедитор.
close