Оператор комп`ютерного набору

   До найбільш затребуваних на ринку праці відноситься і професія оператор комп'ютерного набору. Незважаючи на те, що вона з'явилася відносно недавно, ця професія відразу ж одержала довіру абітурієнтів і постійно користується в них підвищеним інтересом. 

     Основа майстерності оператора комп'ютерного набору - оволодіння найбільш сучасними прикладними й графічними програмами, уміння працювати в глобальній мережі Іnternet. Сучасний світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок у цьому напрямку - освоєння професії оператор комп'ютерного набору. 

    Ефективне використання сучасної комп'ютерної техніки у процесі розв'язання завдань економіки та управління господарством неможливе без спеціаліста за професією "Оператор комп'ютерного набору". Він володіє навичками практичної роботи на комп'ютерах, знаннями машинопису, сучасними програмними засобами та базовими даними.

Оператор комп'ютерного набору знає будову і структуру персонального комп'ютера, основні принципи роботи з програмами, дисками, файлами, папками. В процесі роботи він проводить форматування тексту (шрифти, абзаци, списки, границі та зливання абзаців, параметри і рамки, сторінки), робить його попередній перегляд, вставляє до тексту та таблиць різні символи, дати, робить вставку малюнків, зображень, діаграм, графіків, фігурного тексту.

    Оператор комп'ютерного набору виконує операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації на принтер) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передачі, прийому даних на відстані. В разі появи збоїв у роботі устаткування своєчасно застосовує корекційні дії.

    Для успішної роботи оператор комп'ютерного набору повинен знати правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, програми, макету, інші нормативні та методичні матеріали щодо проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах, стандарти організаційно-розпорядчої документації. Сучасна комп'ютерна техніка, на якій працюють оператори комп'ютерного набору, широко використовується і в поліграфії. Тому оператор комп'ютерного набору повинен знати основи технічного редагування та оформлення тексту, програмне забезпечення, що використовується в комп'ютерній поліграфії, формування та редагування тексту, створення оригінал-макетів різних форм, створення та застосування стилів у багатосторінкових публікаціях, таблиць без границь, віршів тощо.

    Оператор комп'ютерного набору повинен володіти умінням складання і оформлення службових документів, ведення документообігу в сучасних установах, знати характеристики документонаборів, порядок проходження вхідних та внутрішніх документів в установах, їх реєстрацію та індексацію. Він повинен знати призначення документів з кадрів та їх оформлення, ведення особових справ та карток, книг обліку особового складу. Для успішної й ефективної роботи на комп'ютері оператор комп'ютерного набору повинен володіти "сліпим" десятипальцевим методом друкування. Окрім цього, до програми підготовки оператора комп'ютерного набору включені предмети "Основи роботи в Internet", "Основи роботи на ПК", «Основи технічного редагування та оформлення тексту» на базі видавничих систем, "Основи ринкової економіки", "Машинопис" та ін.

РИНОК ПРАЦІ

Може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах різних форм, власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм за напрямками: 

  • оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору. Робота з друкуючими пристроями різних типів); 
  • офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та іншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій); 
  • верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка); 
  • оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації, основи бухгалтерського обліку); 
  • дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та інших видів друкованої продукції); 
  • використання інформаційних ресурсів мережі Internet (пошук та обмін інформацією, користування електронною поштою і т.д.); 
  • дизайнер презентацій та комп'ютерної анімації сторінок, простих Online ігрових програм і т.д.);

Ризик безробіття

Ризик безробіття у операторів комп'ютерного набору мінімальний і пов'язаний, перш за все, з недостатньою професійною підготовкою, відсутністю вмінь та навичок для виконання даної роботи. Для роботодавця важливо аби працівники виконували свою роботу не тільки сумлінно, а ще й професійно. Професійні знання оператора комп'ютерного набору можна реалізувати сьогодні у будь-якій галузі народного господарства.

Професійний досвід та постійне підвищення кваліфікації надають можливість оператору комп'ютерного набору займати посади завідувачів комп'ютер­ного бюро, спеціалістів різних категорій певного профілю.

Вірогідність працевлаштування за професією оператор комп'ютерного набору досить висока за рахунок широкої сфери застосування.

Потреба у фахівцях цієї професії постійно зростає, адже сфера використання персональних комп'ютерів охоплює практично усі види діяльності людини, пов'язані зі сприйняттям, обробкою і передачею інформації і вже зараз неможливо уявити існування людини без електронно-обчислювальних машин.

Роботу оператора комп'ютерного набору виконують як чоловіки, так і жінки, в основному молодь.

Чисельність молоді, яка виконує роботу оператора постійно зростає.

У перспективі, завдяки розширенню та модернізації комп'ютерного парку, що веде до покращання умов та оплати праці, їх чисельність, безумовно, буде зростати ще більше.

 

close