1. Закону України  «Про звернення громадян» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр

2. Закону України «Про інформацію» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

3. Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. N 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства  за зверненнями громадян в органах державної  влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях  громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п

4. Постанова КМУ від 24 вересня 2008 р. N 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-п 

5. Зразок заяви.

close